Regulamin pobytu

 
Apartament Danuta Mrągowo
 1. Pobyt  rozpoczyna się o godz. 15:00,  a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Gospodarze służą Państwu wszelką pomocą. Telefon kontaktowy: 602 294 453.
 3. Należy przedstawić Gospodarzom ważny dokument tożsamości podczas dokonywania formalności związanych z pobytem.
 4. Na terenie jest wyznaczone miejsce do parkowania samochodów.
 5. Przekazanie apartamentu następuje po uprzednim dokonaniu zapłaty gotówką za okres objęty rezerwacją, pomniejszoną o kwotę zadatku.
 6. W apartamencie i na terenie mogą przebywać tylko osoby rezerwujące.
 7. Zwierzęta nie są akceptowane na terenie aparatmentu.
 8. Możliwość wynajęcia łodzi wiosłowej oraz łodzi motorowej -MARIAH - Z218 z silnikiem Mercruiser 5.0i (wraz ze sternikiem).
 9. Możliwość udostępnienia motorówki (odpłatnie)
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich przyczyny.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu prosimy zgłaszać na bieżąco Gospodarzom.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
 13. Warunki ogrzewania apartamentu w sezonie grzewczym ustalane są indywidualnie.
 14. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  Zakaz ten nie obowiązuje na zewnątrz budynku.
 16. Dzieci przebywają i korzystają z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych.
 17. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 rano.
 18. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu kosztów pobytu.
 19. Opłata klimatyczna ustalona uchwałą Nr XXV/8/2016 Rady Miejskiej Mrągowo w wysokości 2,17zł/dobę (za każdą rozpoczętą dobę).